ul. Batalionu Zośka 15, 59-220 Legnica

info@premed.legnica.pl

Poniedziałek - Piątek 10.00 - 18.00

Uwaga. W związku z epidemią koronawirusa, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w dziale AKTUALNOŚCI

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest (dalej jako: ADO): WAAN Sp. z o.o. w Legnicy, 59-220 Legnica ul. Piastowska 1, NIP: 6911005850, REGON: 39033719000000 , KRS:0000205047.
2) ADO umożliwia kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , drogą telefoniczną: 667 619 615, drogą pocztową: adres: j.w.
3) W związku z prowadzoną działalnością przetwarzamy Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu), numer telefonu, adres e-mail, informacje lub inne dane w zakresie niezbędnym do wykonania badania, w szczególności informacji o zdrowiu fizycznym lub psychicznym oraz o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej ujawniające informacje o stanie zdrowia.
4) Przysługuje Państwu prawo do:

a. informacji o tym, czy dane są przetwarzane oraz innych informacji o naruszeniu ochrony danych moich danych,
b. dostępu do danych,
c. sprostowania danych,
d. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
e. ograniczenia przetwarzania danych,
f. przenoszenia danych,
g. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
h. niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
i. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

5) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych


Podstawa prawna przetwarzania danych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Prowadzenie rejestracji telefonicznej.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz. U z 2015r., poz. 1400 )

6) Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do udzielenia usługi medycznej. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie usługi przez ADO.
7) Moje dane osobowe będą ujawniane:
a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;
b) podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

  • zleceniodawcom, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych,
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

8) Moje dane będą przechowywane przez ADO przez następujący okres:

Cel przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Udzielanie usług medycznych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej, oraz zarządzanie procesem udzielania usług.

Okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa

Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Na skróty

Podstawowe badania ultrasonograficzne

Prosimy o zapoznanie się z ofertą naszego Centrum wybierając interesujący Państwa zakres usług.

Badania Prenatalne w Premed Legnica

Badania Prenatalne

Usg 3d/4d Premed Legnica
USG 3D/4D

Usg ginekologiczne

USG ginekologiczne

Badania kardiotokograficzne

Badania KTG

Jak do nas dotrzeć

SPRAWDŹ LOKALIZACJĘ CENTRUM DIAGNOSTYCZNEGO PREMED