ul. Batalionu Zośka 15, 59-220 Legnica

info@premed.legnica.pl

Poniedziałek - Piątek 10.00 - 18.00

Oferta Specjalistycznego Centrum Diagnostycznego Premed w Legnicy

Uwaga. W związku z epidemią koronawirusa, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w dziale AKTUALNOŚCI

Prosimy o zapoznanie się z ofertą naszego Centrum wybierając interesujący Państwa zakres usług.

 

USG PRENATALNE

W naszym Centrum oferujemy wszystkie podstawowe badania ultrasonograficzne rekomendowane w ciąży prawidłowej przez światowe Towarzystwa Naukowe, takie jak:

FMF-Fetal Medicine Foundation  http://fetalmedicine.org/

ISUOG- International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology   http://www.isuog.org/

PTU- Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne http://www.usgptu.waw.pl/

Sekcja USG PTG- (Polskie Towarzystwo Ginekologiczne) http://www.usgptg.pl/

I badanie – do 10 tygodnia ciąży- celem jest potwierdzenie obecności ciąży wewnątrzmacicznej, ocena pęcherzyka ciążowego, ocena obecności zarodka, ocena liczby zarodków, kosmówek i owodni, ocena pęcherzyka żółtkowego, ocena narządu rodnego; wykonywane głowica przezpochwową.

II badanie – 11-13,6 tydzień ciąży- celem jest wstępna ocena anatomii płodu, FHR (czynność serca płodu), pomiary biometryczne,  ocena ryzyka wystąpienia najczęstszych aberracji chromosomowych (trisomii 13- zespół Pataua, 18- zespół Edwardsa, 21- zespół Downa), ocena przezierności karkowej(NT), kości nosowej (NB), przepływów przez zastawkę trójdzielną serca (TR) i przewód żylny (DV) oraz "małych markerów"; wykonywane głowicą przezbrzuszną.

III badanie – 18-22 tydzień ciąży- celem jest szczegółowa ocena narządów płodu pod kątem występowania wad wrodzonych, określenie przybliżonej masy płodu; wykonywane głowicą przezbrzuszną; w uzasadnionych klinicznie przypadkach ocena szyjki macicy głowicą TV i ocena ryzyka porodu przedwczesnego.

IV badanie – 30-32 tydzień ciąży- celem jest potwierdzenie dobrostanu płodu w oparciu o przepływy naczyniowe i profil biofizyczny; wykonywane głowicą przezbrzuszną.

TEST PAPP-A

Test podwójny- test PAPP-A to badanie biochemiczne krwi matki w celu określenia stężenia PAPP-A (osoczowe białko A występujące w ciąży) oraz hormonu wolnego β-hCG (wolna podjednostka ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej).

Test ten stanowi poszerzenie diagnostyki ultrasonograficznej i umożliwia bardziej precyzyjną ocenę ryzyka abberacji chormosomalnych.

Istotne jest, iż w naszym Centrum wykonujemy test PAPP-A na licencjonowanym sprzęcie Brahms-Kryptor kompatybilnym z oprogramowaniem Fetal Medicine Foundation (FMF)- Przychodnia Duomed. Dzięki temu wraz z badaniem ultrasonograficznym w 11-13,6 tygodniu ciąży, uzyskujemy najwyższy współczynnik wykrywalności abberacji chromosomalnych wśród badań nieinwazyjnych (95%) poprzez zwiększenie czułości badania ultrasonograficznego, a także możemy bardziej precyzyjnie określić ewentualne wskazania do wykonania badań inwazyjnych.

Test PAPP-A należy wykonać w 10 tygodniu ciąży, ponieważ posiada wtedy największą czułość. Wynik badania laboratoryjnego należy dostarczyć na badanie USG, które najlepiej wykonać około 12 tygodnia ciąży ze względu na najlepsze warnki obrazowania.

ECHOKARDIOGRAFIA PŁODU

W naszym Centrum prowadzimy diagnostykę przesiewową wrodzonych wad serca płodu. 

W przypadku zdiagnozowania wady serca u płodu, nasze Pacjentki kierujemy do ośrodków, który posiada możliwość bardziej zaawansowanej diagnostyki i/lub  terapii wewnątrzmacicznej (farmakologicznej lub zabiegowej) oraz posiada możliwość konsultacji z kardiologiem i/lub kardiochirurgiem oraz omówienia dalszego leczenia po porodzie.

Współpracujemy z jednym z najbardziej rozwiniętych ośrodków w zakresie prenatalnej diagnostyki kardiologicznej w Polsce. Pracownia "DOBRE USG" w Krakowie, wchodzi w skład Małopolskich Wartatów Utrasonografii i prowadzona jest przez jednych z najlepszych ultrasonografistów w naszym kraju Dr hab. n. med. Marcina Wiechecia i Dr n. med. Agnieszkę Nocuń.

USG GINEKOLOGICZNE

Badanie przeprowadzane jest sondą dopochwową. Służy do oceny budowy narządu rodnego, oceny cyklu płciowego oraz do diagnostyki wczesnej ciąży. Badanie jest nieinwazyjne i bezpieczne dla pacjentek.

BADANIE KARDIOTOKOGRAFICZNE - KTG

Badanie wykonywane jest nowoczenym aparatem firmy Philips, rejestrującym w czasie rzeczywistym czynność serca płodu i matki, aktywność skurczową macicy oraz ruchy płodu. Przepowadzane jest najwcześniej po 28 tygodniu ciąży.

Jest najczęściej  wykonywanym badaniem w celu oceny dobrostanu rozwijąjącego się dziecka. W przypadku wątpliowści diagnostycznych w naszym Centrum jest możliowść dodatkowego przeprowadzenia badania USG przepływów naczyniowych (UA, MCA i DV), biometrii, ilości płynu owodniowego oraz testu biofizycznego celem doprecyzowania stanu płodu.

 

Informujemy, że badania KTG wykonane w naszej pracowni NIE są rutynowo oceniane i autoryzowane przez naszych lekarzy. 

Celem oceny zapisu KTG należy NIEZWŁOCZNIE udać się do lekarza prowadzącego ciążę.


Na wyraźne życzenie pacjentki istnieje możliwość dodatkowej, odpłatnej oceny badania KTG przez nasz zespół konsultujący.

KONSULTACJA POŁOŻNEJ

Konsultacja z położną mającą wieloletnie doświadczenie w pracy w bloku porodowym, szkole rodzenia oraz laktacji, a także pielęgnacji noworodka i opieki poporodowej pacjentki, umożliwia optymalne przygotowanie się kobiety ciężarnej do porodu oraz wczesnego okresu po narodzinach dziecka.

Na skróty

Podstawowe badania ultrasonograficzne

Prosimy o zapoznanie się z ofertą naszego Centrum wybierając interesujący Państwa zakres usług.

Badania Prenatalne w Premed Legnica

Badania Prenatalne

Usg 3d/4d Premed Legnica
USG 3D/4D

Usg ginekologiczne

USG ginekologiczne

Badania kardiotokograficzne

Badania KTG

Jak do nas dotrzeć

SPRAWDŹ LOKALIZACJĘ CENTRUM DIAGNOSTYCZNEGO PREMED